SPRZĘT REHABILITACYJNY
sprzęt rehabilitacyjny

BEZPŁATNY KATALOG

sprzęt rehabilitacyjny

SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o aktualnych promocjach i nowościach dodaj swój email:

 REGULAMIN

Regulamin serwisu MEDYK.BIZ


 

Definicje i informacje ogólne
 1. Internetowy Serwis "Medyk.biz", działający pod adresem:
  www.medyk.biz
  prowadzony jest przez Sprzedawcę:

  ADVERTI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi 90-755, al. 1 Maja 87, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi śródmieścia w Łodzi Wydział XX Gospodarczy ? KRS pod numerem KRS 0000408684, NIP: 727-278-60-01, Regon: 101366243


 2. z którym kontaktować można się pod poniższymi danymi kontaktowymi:

  tel.(42) 633-81-61
  tel.(42) 633-81-62
  fax (42) 633-81-63
  tel.kom. 604-09-59-34
  e-mail:adverti@adverti.pl

 3. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

 4. Informacje zawarte na stronach serwisu nie są ofertą handlową w myśl przepisów prawa handlowego.

 5. Po złożeniu zamówienia kwoty, koszty transportu oraz dostępność towaru zostanie zweryfikowana. Zostaną Państwo poinformowani o całkowitych kosztach zamówienia i możliwości realizacji.

 6. Ceny podane przy każdym produkcie są obowiązujące do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

 7. Ceny wszystkich widocznych na stronach serwisu internetowego towarów są cenami brutto (zawierą podatek VAT)

 8. Wszystkie produkty dostępne w naszej ofercie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 9. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów jest adres dostawy (na terenie Rzeczpospolitej Polskiej) wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów.

 10. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 11. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towary przedstawiane na stronie internetowej zgadzały się z aktualną ofertą asortymentową. Część towarów jest dostępna w magazynie Sprzedawcy (informacja dostępna u Sprzedawcy po kontakcie z działem handlowym), natomiast inne wymagają sprowadzenia od dostawców. Na wypadek niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, sprzedawca szybko powiadomi o tym Klienta i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Klienta oraz braku zgody na przedłużony termin realizacji, zwróci całą otrzymaną sumę pieniężną. Część towarów z uwagi na fakt, iż są wykonywane na zamówienie pod konkretne wymogi klienta lub wymagają sprowadzenie od dostawców, nie są dostępne na magazynie.

 12. Czas dostawy produktów jest zależmy od zamówionego asortymentu. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Informacje o orientacyjnym czasie realizacji zamówienia można uzyskać u naszych konsultantów. Z uwagi na fakt, iż cześć produktów jest wykonywanych na zamówienie lub sprowadzanych z zagranicy pod konkretne zamówienie klienta, termin realizacji może ulec wydłużeniu. Maksymalny czas realizacji nie powinien przekroczyć 60 dni.

 13. Gwarancja standardowa dla Konsumentów wynosi 24 miesiące natomiast dla pozostałych odbiorców 12 miesięcy.

 14. Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć m.in. w formie elektronicznej na adres reklamacje@adverti.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane po otrzymaniu zgłoszenia.

 16. Czas rozpoznania reklamacji przez Sprzedawcę z tytułu rękojmi wynosi 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 17. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu, może dokonać wyłącznie osoba, która jest upoważniona do dokonywania w imieniu podmiotu wszelkich czynności związanych z realizacją zamówienia.

 18. W przypadku realizacji wniosków NFZ klient jest zobowiązany do osobistego stawiennictwa w siedzibie Sprzedającego(zgodnie z wymogami NFZ). Nie przyjmujemy zamówień na odległość. Zamówienia refundowane przez NFZ można złożyć wyłącznie w siedzibie Sprzedawcy.

 19. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Kupujący nabywając sprzęt elektroniczny lub elektryczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt, na własny koszt, do siedziby Sprzedającego, po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedającego.

 20. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 09.01.2017

 21. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

 

 

Składanie zamówienia
 1. Zamówienia są przyjmowane faxem pod numerem (42) 633-81-63, listownie, bądŸ na dane przedstawione w dziale "Kontakt".

 2. Po złożeniu zamówienia, klient jest zobowiązany potwierdzić zamówienie telefonicznie pod numerem (42) 633-81-61.

 3. Z uwagi na różnorodność towarów, towary wykonywane na zamówienie, chęc optymalizacji przesyłki w celu obniżenia kosztów wysyłki i inne czynniki, nie jest możliwe prezentowanie kosztów transportu na naszej stronie www. W momencie potwierdzania zamówienia klient zostanie poinformowany w formie emailowej o całkowitych kosztach zamówienia wraz z kosztami transportu, jak również o terminie realizacji zamówienia.

 4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest:
  - przesłanie poprawnego zamówienia
  - przedpłata w wysokości 100% całkowitej wartości zamówienia wraz z kosztami transportu
  - dostępność zamawianych towarów

 5. Zamówienia można składać przez całą dobę pocztą email na adres adverti@adverti.pl. 

 6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

 

 

Realizacja zamówienia
 1. Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku.

 2. Dostawa towaru odbywa się między innymi za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 3. Koszty przesyłki ponosi Klient zgodnie z obowiązującym w dniu nadania przesyłki cennikiem.

 4. W MOMENCIE ODBIERANIA SPRZĘTU OD KURIERA PROSIMY UWAŻNIE SPRAWDZIĆ CZY NIE ZOSTAŁ ON USZKODZONY W TRAKCIE TRANSPORTU, A JESLI TAK SIĘ STAŁO PROSIMY O SPISANIE ODPOWIEDNIEGO PROTOKOŁU Z KURIEREM (W MOMENCIE ODBIERANIA PRZESYŁKI).

 

 

Konsumenci - osoby fizyczne
 1. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z pózn. zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny - informacja nie dotyczy:
  - towarów wykonywanych na zamówienie w których klient specyfikuje pewne cechy produktu(wybór kolorów produktu, wymiarów produktu, opcji dodatkowych montowanych na specjalne życzenie klienta itp.)
  - towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji klienta lub służących zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb
  - towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia
  - towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądz nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu całkowitych kosztów zamówienia.

 3. Towary wykonywane na zamówienie to między innymi wszystkie towary z naszej oferty w których klient wybiera kolorystyke elementów lub wymiary produktu.
 4. Wszelkie transakcje z konsumentami (osobami fizycznymi) są realizowane zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny: kliknij aby zobaczyć treść ustawy

 5. Przed odesłaniem towaru prosimy o wcześniejsze zgłoszenia tego faktu Sprzedawcy oraz ustalenia miejsca odsyłki towaru. Dane do kontaktu znajdują się w dziale "Kontakt".

 6. Prawo odstąpienia od umowy

 7. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 8. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsumnet wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoznik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 9. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (ADVERTI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi 90-755, al. 1 Maja 87, tel.(42) 633-81-61, tel.(42) 633-81-62, fax (42) 633-81-63, tel.kom. 604-09-59-34,e-mail:reklamacje@adverti.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

  Mogą Państwo skorzystać z wzoru Formularza Odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe:

  - Formularz odstąpienia w formacie PDF
  - Formularz odstąpienia w formacie DOC - WORD
  - Formularz odstąpienia w formacie SXW - OPEN OFFICE

  Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). W przypadku problemów z pobraniem lub otwarciem formularza prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.

 10. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 11. Skutki odstąpienia od umowy
 12. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie pózniej niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraznie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 13. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie pózniej niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 14. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku rzeczy, które ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą koszt zwrotu może wynieść maksymalnie do 1000 PLN za jeden produkt. Dokładny koszt zwrotu można otrzymać po uprzednim przesłaniu zapytania na adres reklamacje@adverti.pl podając produkty które chcą Państwo zwrócić.

 15. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 16. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

 

 

Reklamacje
 1. Reklamacje mogą być składane między innymi na adres poczty elektronicznej reklamacje@adverti.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu

 2. Koszt dostawy towaru do serwisu oraz koszty odbioru ponosi Kupujący.

 3. Przed odesłaniem produktu do naprawy, prosimy o kontakt z naszą firmą celem potwierdzenia adresu punktu serwisowego oraz procedury reklamacyjnej.

 4. W celu usprawnienia realizacji naprawy do przesyłki należy dołączyć pismo z dokładnym opisem usterki oraz Państwa dane kontaktowe.

 5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) produkt, na własny koszt, do placówki Sprzedającego po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedającego.

 


W TROSCE O KLIENTA
Jeśli masz uwagi odnośnie realizacji zamówienia lub sposobu obsługi naszych handlowców, prosimy o przesłanie informacji na adres: reklamacje@adverti.pl
Informacja zostanie przekazana bezpośrednio do Kierownika Działu Handlowego.

 

Ochrona danych osobowych Klientów
 1. Wszelkie dane osobowe uzyskane w procesie składania zamówień w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. "O ochronie danych osobowych", z wyjątkiem podmiotów pośredniczących przy realizacji zamówienia.

 2. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedawcę dane osobowe, ich zmiany oraz całkowite usunięcie z bazy.

 3. Zasady Polityki Prywatności dostępne w zakładce "Polityka Prywatności"

 

 

Promocje

 


Autoklaw STERILCLAVE 18BHD P
Autoklaw STERILCLAVE 18BHD P
Cena: 14,299.96 zł brutto
Promocja:
13,442.00 zł brutto
 Cieplarka laboratoryjna CLW115 STD INOX/G
Cieplarka laboratoryjna CLW115 STD INOX/G
Cena: 9,360.30 zł brutto
Promocja:
8,798.68 zł brutto
 Jednorazowa sztanca biopsyjna 4mm z suwakiem
Jednorazowa sztanca biopsyjna 4mm z suwakiem
Cena: 14.00 zł brutto
Promocja:
9.95 zł brutto
 Sterylizator SRN 240 STD INOX/G
Sterylizator SRN 240 STD INOX/G
Cena: 12,976.50 zł brutto
Promocja:
12,197.91 zł brutto
 Aplikator płaski pojedynczy AP-100
Aplikator płaski pojedynczy AP-100
Cena: 590.00 zł brutto
Promocja:
542.81 zł brutto
 Hantelki 2x2,0 kg
Hantelki 2x2,0 kg
Cena: 160.00 zł brutto
Promocja:
136.00 zł brutto
 Aplikator AS-600K
Aplikator AS-600K
Cena: 2,100.00 zł brutto
Promocja:
1,932.00 zł brutto
 Ostatnio wyszukiwane:

1. hipo trainer
2. algonix
3. spirometr lungtest 1000
4. inwersyjny
5. stół
6. autoklaw
7. ce
8. relax
9. mieszadło mechaniczne
10. mieszadło


ramka
sprzęt medyczny
 
 kreski Składane Stoły do Masażu
 kreski Autoklawy
 kreski Balkoniki do Chodzenia
 kreski Bieżnie
 kreski Bioptron
 kreski Cieplarki Laboratoryjne
 kreski Ciśnieniomierze
 kreski CPAP
 kreski Czujniki do Pulsoksymetru
 kreski Defibrylatory
 kreski Detektory Tętna Płodu
 kreski Diatermia
 kreski Diatermie Chirurgiczne
 kreski Drabinki Gimnastyczne
 kreski Elektrokardiografy
 kreski Elektroterapia
 kreski Ergometry
 kreski Fitness
 kreski Fotele Masujące
 kreski Fotele Rehabilitacyjne
 kreski Gimnastyka
 kreski Holtery
 kreski Hydroterapia
 kreski Inhalatory
 kreski Kardiotokografy
 kreski Komory Badań Cieplnych
 kreski Klękosiady
 kreski Koncentratory Tlenu
 kreski Kriochirurgia
 kreski Krioterapia
 kreski Krzesła
 kreski Ksztaltki
 kreski Lampy Antydepresyjne
 kreski Lampy Bakteriobójcze
 kreski Lampy Naczołowe
 kreski Lampy na Łuszczycę
 kreski Lampy Operacyjne
 kreski Laseroterapia
 kreski Leżanki
 kreski Ławeczki Gimnastyczne
 kreski Łóżka rehabilitacyjne
 kreski Maty do Masażu
 kreski Maty Gimnastyczne
 kreski Materace
 kreski Magnetoterapia
 kreski Meble Medyczne
 kreski Nauka Chodu
 kreski Negatoskopy
 kreski Nosze Ratownicze
 kreski Oftalmoskopy
 kreski Parawany
 kreski Pionizatory
 kreski Piłki Rehabilitacyjne
 kreski Podnośniki Rehabilitacyjne
 kreski Podoskopy
 kreski Pompy Podciśnieniowe
 kreski Próby Wysiłkowe
 kreski Przyrządy Diagnostyczne
 kreski Pulsoksymetry
 kreski Rotory
 kreski Rzemienie
 kreski Składane Stoły do Masażu
 kreski Spirometry
 kreski Sprzęt Laboratoryjny
 kreski Ssaki medyczne
 kreski Stacjonarne Stoły
 kreski Stetoskopy
 kreski Sterylizatory
 kreski Stojak na Kroplówki
 kreski Stoły Izokinetyczne
 kreski Stoły Rehabilitacyjne
 kreski Suszarki Laboratoryjne
 kreski Światłoterapia
 kreski Tablice do ćwiczeń manualnych
 kreski Taborety
 kreski Taśmy
 kreski Terapia Podciśnieniowa
 kreski Terapia Uciskowa
 kreski Sonoterapia
 kreski Terapuls
 kreski Termometry
 kreski Termoterapia
 kreski Torby Medyczne
 kreski Trakcja Kręgosłupa
 kreski Trenery Dłoni
 kreski UGUL
 kreski Urządzenia do Masażu
 kreski Ustniki jednorazowe do spirometrów
 kreski Wagi
 kreski Wagi dla Niemowląt
 kreski Wózki Inwalidzkie
 kreski Wózki Inwalidzkie Elektryczne
 kreski Wyposażenie Gabinetów
 kreski Wzrostomierze
ramka
ramka

Informacja zawarta na stronie www nie jest ofertą handlową w myśl przepisów prawa handlowego.

Copyright C 2003-2012 Sprzęt Rehabilitacyjny